Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam Neurokirurgi

Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam Neurokirurgi h1>

Welkom pa hjemmesiden for disiplinen Neurochirurgie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.De Neurochirurgie is part of the top clinical care and becomes within all its possibilities, with support of equipment and know-how, exercised in the AZP. It is a specialism that deals with the surgery van het zenuwstelsel. Det betyr at operasjoner blir utfort pa hjernen, vevkolom og perifere nerver. Pa denne nettsiden kan du finne informasjon om t.a.v. de ulike avdelingene og tilgjengeligheten samt andre bakgrunnsinformasjoner. Hvis du har flere sporsmal og / eller anbefalinger, kan du gjore dette kjent med vare ansatte.

Hoofd afdeling Neurokirurgie.

For spoedgevallen er det alltid alltid plass. De avtaler blir laget mellom 09:00 -12: 00 time og pa mandag, torsdag og fredag.Rekening skal holdes pa grunn av andre spoedfall de ventetidene kan utlope. Herved blir det allerede mottatt en forstaelse. Veiledninger til nevrosykurgen kan skje av nevrologgen, en spesialist eller en dogn. Det blir sa ny informasjon (anamnese) hentet hos pasienten og en fysisk undersokelse kan folges. Eventuelt blir nye eller kompletterende undersokelser forespurt. For en selektiv operasjon finner sted, vil omfattende informasjon bli gitt med hensyn til bruken av operasjonen og eventuelt konsekvenser ved ikke operasjonen. De mulige komplikasjoner blir ogsa forholdt.

De pasientene vil endelig avgjore selv om de skal ta eller ikke, i samrad med familien. Her kan en operasjonsdato bli planlagt. Rekening skal gjores med en ventetid pa noen uker for de selektive inngrepene.

Pa de nevrosirurgiske poli er det to spesialister i tjeneste:

Drs. R.N. Tjon Tjin Joe.

Ved pafall av hoved, svulst og / eller nerver kan opptak folge pa vanlig avdeling eller vil pasienten avhengig av de mindre alvorlige pasientene bli overlevert. Utover dette kan pasienter med en rask neurologisk kirurgisk problem ogsa pameldes. Etter vurdering av SEH-arts og samrad med neurokirurgene finner man ingen opptakssted med videre behandling av eller etterbehandling av kliniske studier.

De Neurosurgery i Surinam har sin opprinnelse i arene 1980. Den forste nevrosirurg var.

Dr. E. Radhakisun. Til slutt i oktober 1995 var han den eneste neurokirurg.Hierna var nevrosirurgiske oppdrag fra Nederland. Initially first from the Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam and in a later stage also from the Academisch Ziekenhuis Maastricht. Disse oppdragene var av midlertidig karakter med en frekvens pa en gang per 3-6 maneder.

Medische Afdelingen.

Ziekenhuis Paramaribo Flu Straat Tlf: 442222 & copy; 2018 Academisch Ziekenhuis Paramaribo Alle rettigheter reservert. Webdevelopement og design av Spang Makandra.